ZIMOVANIE

Jedným z najvýznamnejších klimatických faktorov je pre väčšinu plazov striedanie jednotlivých ročných období.

Najznámejšou reakciou plazov na dlhšie obdobie chladu je hibernácia (tzv. zimný spánok), významná je hlavne pre druhy pochádzajúce z Európy, severnej Ameriky a Ázie.

Naopak reakciou na obdobie sucha je hlavne v tropických oblastiach aestivácia (tzv. letný spánok).

Ako správne zazimovať korytnačku

Najdôležitejšou podmienkou pre úspešné prezimovanie je voľba vhodného miesta. Jednou zo základných podmienok je teplota nad 0 ºC. Nižšie teploty by mohli spôsobiť úhyn zimovaných zvierat. Zimovanie európskych druhov korytnačiek  rozdeľujeme do troch fáz: 

1. FÁZA - PRÍPRAVA

Vonkajšie výbehy – pre väčšinu korytnačiek chovaných v externých výbehoch, nie je moc čo riešiť. Korytnačky sa väčšinou dobre pripravia na zimovanie sami. Zvieratá totiž reagujú na postupné znižovanie priemernej teploty, skracovanie fotoperiodicity a zmenu intenzity svetla. Celý ich organizmus sa na základe informácií získaných z vonkajšieho prostredia postupne pripravuje na hibernáciu. Korytnačky nechávame vo výbehu až do príchodu prvých výrazných ochladení. Samozrejmosťou je sledovanie vonkajšej teploty a v prípade výrazného náhleho ochladenia korytnačky umiestňujeme na chránené miesta.

Terária – Pre korytnačky chované v teráriu je potrebné dôkladné sledovanie reakcií korytnačiek. Nástupom jesene totiž aj korytnačky chované v teráriu obmedzujú svoju aktivitu, väčšinu dňa spia, prijímajú menej potravy a pôsobia unaveným dojmom. V tomto období postupne (malo by to trvať asi 2-3 týždne) začíname znižovať dĺžku svetelného režimu ako aj vyhrievanie. Postupne znižujeme aj množstvo predkladanej potravy. V priebehu týchto troch týždňov znížime dennú teplotu z cca 30 º C na 15 º C. Nočná teplota by sa mala pohybovať na konci prípravnej fázy pod úrovňou 10 º C.

2. FÁZA - VLASTNÉ ZIMOVANIE

Nasleduje priamo po období prípravy. Zvieratá vkladáme do plastových alebo drevených nádob. Ako substrát môžeme použiť zmes lístia, zeminy, rašeliny, kokosových vlákien v hrúbke asi 5-10 cm.

Následne sa uložia korytnačky a prikryť ich môžeme vrstvou sena, alebo lístia. Nádrž musí byť zabezpečená proti hlodavcom a nesmie byť vystavená prievanu. Korytnačky umiestnime do málo frekventovaných priestorov bez rušivých vplyvov, kde ani v najväčších mrazoch neklesá teplota pod 2 º C a neprekračuje ani za miernej zimy 10 º C. Pokiaľ by teplota vystúpila dlhodobo nad 10 º C, korytnačky sa začínajú prebúdzať a zbytočne plytvajú svojimi energetickými zásobami.

Vzdušná vlhkosť by sa mala pohybovať na úrovni 80%, inak dochádza k dehydratácii. Ako vhodné miesto na takýto spôsob zimovania sa považujú staré pivnice určené na uskladnenie ovocia a zeleniny.

V poslednej dobe mnohí chovatelia úspešne zimujú korytnačky v chladničke. Je to ideálne riešenie pre takých chovateľov, ktorí nemajú k dispozícii pivnicu s vhodnými podmienkami.

Pri tomto spôsobe zimovania je však nevyhnutné pravidelné vetranie a udržiavanie optimálnej vlhkosti pravidelným zvlhčovaním substrátu, prípadne umiestnením misky s vodou. Teplotu a vlhkosť počas celej doby zimovania pravidelne kontrolujeme.

3. FÁZA - UKONČENIE ZIMOVANIA

Príchodom teplejších marcových dní môžeme pristúpiť k ukončeniu zimného spánku. Teplota zimoviska by sa mala postupne v priebehu nasledujúcich dní zvyšovať. Treba si uvedomiť, že počas hibernácie má korytnačka činnosť vnútorných orgánov značne utlmenú a nejakú dobu trvá kým sa korytnačka dostane do stavu, v ktorom je schopná aktívne fungovať.

Vystavením korytnačky prudkej zmene teploty (teplá voda, slnečné žiarenie a pod.) môžeme spôsobiť srdcový kolaps. Teploty sa v priebehu nasledujúcich týždňov postupne zvyšujú z 10 na 15 ºC, potom na 20 ºC s nočnými poklesmi. Až po tomto postupnom prechode môžeme korytnačkám poskytnúť tepelný zdroj v teráriu.

Na záver

Aj keď je zimovanie v podstate pre väčšinu európskych druhov korytnačiek vhodné a z viacerých hľadísk aj potrebné, pokiaľ im nemôžeme dopriať kvalitné zimovanie, je lepšie korytnačky nezimovať. Taktiež by sme zimovaniu nemali vystavovať zvieratá nejakým spôsobom oslabené alebo choré.