Chov v interiéri

Pred samotným zaobstaraním korytnačky si je dôležité naštudovať jednotlivé priestorové podmienky najbežnejšie chovaných druhov.

Každé chovné zariadenie musí obsahovať substrát, osvetlenie, nádobu na vodu, miesta na úkryt. Ako doplnok sa môžu do priestoru umiestňovať rôzne rastliny (živé, umelé). Neodmysliteľnou súčasťou chovu v interiéri sú mikroklimatické podmienky – teplota, vlhkosť.

 

Substrát

Ako substrát sa v jednotlivých chovoch najviac osvedčila kombinácia zeminy (príp. univerzálneho substrátu bez hnojív) s pieskom, najčastejšie v pomere 1:1. Zemina nesmie byť hnojená, takže pri jej zaobstaraní musíme dbať na to, aby nepochádzala z hnojených polí a podobne.

Pri mláďatách druhov rodu Testudo do cca 2 rokov, niektorí chovatelia používajú a odporúčajú vlhké bezprašné hobliny.

Ako relatívne rizikový substrát sa javí lignocel (kokosová drť), ktorý môže po požití spôsobiť problémy tráviaceho traktu – upchatie, príp. zápal.

Nevhodná je zemina samotná, pretože pri pravidelnom zalievaní a udržiavaní vlhkosti môže veľmi vytvrdnúť. Samostatný piesok zase nedokážeme udržiavať dostatočne vlhký, čo v kombinácii s ďalšími faktormi spôsobuje pri mladých jedincoch poruchy rastu.

Osvetlenie

Dôležitý aspekt chovu korytnačiek je v prvom rade svetlo, pretože sú to heliofilné, denné živočíchy. Veľa krát sa v chovoch, aj keď nie zámerne, zabezpečuje nesprávne osvetlenie terárií – tepelný a ultrafialový zdroj sa používa len lokálne, pričom sa zabúda na celosvetelné spektrum priestoru. Veľa krát stačí zvieratám dodať dostatok priestorového svetla a tie aj bez prípadného zvýšenia teploty pod „zdrojom“ zvýšia svoju aktivitu.

Osvetlenie sa dá rozdeliť na:

1, Celopriestorové (denné) svetlo – na to nám slúžia žiarivky (trubice 60, 90, 120 cm dlhé), ktoré môžete dostať kúpiť aj s pridaným zdrojom UV B žiarenia, to však nie je podmienkou. Kúpiť sa dajú v podstate v akomkoľvek obchode s osvetlením.

2, Tepelný zdroj – je zdroj tepla potrebný k aktivácii metabolizmu a aktivite zvieraťa. Ako tepelný zdroj môžeme používať bodové žiarovky rôznych veľkostí. Dajú sa kúpiť v akomkoľvek obchode s osvetlením, príp. v špecializovaných obchodoch s chovateľskými potrebami.

3, Zdroj UV B (Kompakt) – v chovoch sa veľa krát používajú závitnicové žiarovky (26 W, príp. 13 W). Pri kúpe takéhoto zdroja UV B treba myslieť nato, že si treba kúpiť žiarovky s čo najvyšším označeným spektrom a treba ich meniť každé cca. 4 mesiace (po tejto dobe prestávajú vyžarovať dostatok žiarenia). Zakúpite ich v špecializovaných obchodoch s chovateľskými potrebami – odporúčame používať kompakt 26 W ExoTerra Reptile UVB 200, príp. 26 W ReptiUVB 15.0 s vysokými podielom UV B. Výška umiestnenia max. 7-10 cm nad zviera

4, All in One (všetko v jednom, príp. výbojky bez predradníka) – výhodou týchto žiaroviek je to, že slúži ako dobrý zdroj UV B žiarenia a popri tom aj lokálneho tepla. Vhodnejšie do veľkých chovných nádrží, alebo otvorených chovných boxov (korytnačí stôl). Výmena takejto žiarovky je potrebná po cca 12 mesiacoch používania. Nevýhodou týchto žiaroviek môže byť ich vyššia spotreba a prehrievanie terárií – v súčasnosti sa totiž tieto zdroje vyrábajú len od 80 W po 300 W. Zdroje s nižšou W zakúpite aj priamo v niektorých zo špecializovaných obchodov s chovateľskými potrebami. Vyššie si zabezpečíte skôr cez internetový obchod, prípadne na burze – Exonlux (SolarRaptor), Ardacia (D3 basking lamp), Exoterra (SolarGlo), Osram (Ultra-Vitalux) príp. ReptiPlanet. Umiestnenie vo výške cca 15 – 30 cm nad korytnačkou, dôležité je sledovať teploty, aby nedošlo k prehrievaniu organizmu a priestoru; pri najsilnejších zdrojoch môže byť výška aj 50 cm nad zvieraťom.

5, Výbojky s predradníkom – vyžaruje prirodzené biele svetlo. Je to kvalitný zdroj UV A, UV B a lokálneho tepla. Výhodou je dĺžka pôsobenia kvalitného UV B, viac ako 12 mesiacov svietenia. Využitie vo všetkých typoch interiérových chovných boxov (terárium, stôl, veľká chovná nádrž) vzhľadom k veľkej rozmanitosti vyrábaných Wattáží (od 35 po 150 W). Umiestnenie je výške od 20cm a viac nad zvieraťom v závislosti od výrobcu, nakoľko každý výrobca uvádza inú vzdialenosť. Nevýhodou je vstupná investícia spojená s kúpou predradníka, čo prvotný náklad zdvojnásobuje. V dlhodobom horizonte chovu sa však táto investícia vráti. Tento typ osvetlenia sme zatiaľ nezaznamenali v žiadnej kamennej predajni. Dostupné sú preto len v e-shopoch zaoberajúcich sa chovom terárijných zvierat, príp. na burzách. Odskúšané a odporúčané značky: TeraUV, ReptiEye, SunLux, LR BrightSun, ReptilesExpert

Nádoba na vodu

Potrebná je primerane hlboká (plytká) miska k veľkosti a životným podmienkam zvieraťa s plynulým prechodom do a z misky. Niektoré druhy využívajú tieto nádoby aj na vykonanie potreby, vodu treba preto pravidelne meniť. Optimálne aspoň raz denne.

Miesto na úkryt

Môžeme vyskladať s rôznych prírodných (drevo, kameň) alebo umelých materiálov. Dôležité je myslieť na potreby zvieraťa. Ideálne môžeme substrát práve v týchto miestach udržiavať vlhký. Živé rastliny je dobré zabezpečiť proti poškodeniu a požieraniu korytnačkami.

Teplota

Korytnačky nemajú potné žľazy, preto je dôležité udržiavanie teplotného gradientu v teráriu. Výška teploty v teráriu je veľmi variabilná v závislosti primárne od druhu, ďalej sú závislé od lokality výskytu jednotlivých druhov (poddruhov) a v neposlednom rade od ročného obdobia. Celoročne stále teploty by sme mali udržiavať iba pri chove druhov z tropických rovníkových oblastí. Ďalšími termopásmami sú oblasť od rovníka k obratníku raka na severnej a oblasť od rovníka k obratníku kozorožca na južnej pologuli. Tieto pásma nám určujú oblasť pomerne stálych teplôt s menej výraznými teplotnými výkyvmi, hlavne so striedaním suchších období s obdobím dažďov. Oblasti mimo týchto pásiem smerom na sever a juh sa vyznačujú výraznými teplotnými rozdielmi v priebehu roka, v závislosti od ročného obdobia.  

Pri teplotách sa s najväčšou chybou v praxi stretávame hlavne pri chove európskych druhov v teráriu, kde majiteľ vybuduje terárium s pomerne stálymi nemennými teplotnými podmienkami, ktoré majiteľ poskytne zvieraťu na základe získaných informácii z internetu, kníh, od predchádzajúceho chovateľa, predajcu a pod. Toto je typický príklad, kedy zvieraťu chýba prirodzené striedanie ročných období. 

Lokálna teplota pod tepelným zdrojom (bodovou žiarovkou) je rozdielna v závislosti od druhu korytnačky. Presnejšie údaje nájdete pri jednotlivých druhoch suchozemských korytnačiek.

Odporúčané rozpätie denných teplôt (st. C) pre európske druhy chované celoročne v teráriu

Január15-20 °Cbez svetla
Február15-20 °Cbez svetla
Marec20-25 °Cso svetlom
Apríl20-25 °Cso svetlom
Máj20-30 °Cso svetlom
Jún20-35 °Cso svetlom
Júl20-35 °Cso svetlom
August20-35 °Cso svetlom
September20-30 °Cso svetlom
Október20-25 °Cso svetlom
November20-25 °Cso svetlom
December15-20 °Cbez svetla

Interiérové chovné zariadenia

Pre chov suchozemských korytnačiek používame v interiéri 3 typy chovných ubikácií:

1, Klasické terárium s predným otváraním

 • využíva sa hlavne pri menších druhoch, príp. mladších jedincoch veľkých druhov
 • Výhody:
  • dobre sa udržiavajú jednotlivé mikroklimatické podmienky – nízke kolísanie teplôt
  • dobre sa v nich udržiava vysoká relatívna vlhkosť potrebná hlavne pri odchovoch mladých korytnačiek
  • mobilné – pomerne ľahko prenášateľné
  • rýchle obstaranie – veľké množstvo dodávateľov na trhu
  • energeticky nenáročný chov
  • celosklené – ľahko dezinfikovateľné, pri opatrnosti dlhá životnosť
 • Nevýhody:
  • limitovanie priestoru – šírka viac ako 65 cm je problematická a nepohodlná pre užívateľa na údržbu čistoty priestoru
  • je to jedno z finančne drahších riešení, preto je potrebné pri kúpe rátať s veľkosťou korytnačky v dospelosti, aby bolo terárium dostatočne veľké a nemuselo sa meniť po pár rokoch za väčšie
  • pri zle navrhnutom teráriu a nedostatočnom vetraní sa môže:
   • pri nevhodne použitom tepelnom zdroji terárium prehrievať
   • pri vysokej vlhkosti objavovať v teráriu pleseň
  • pri celosklenenom riziko ľahkého poškodenia pri neopatrnej manipulácii
  • drevené stavby – podliehajú vplyvu vlhkosti, horšia dezinfekcia priestorov
 • Materiál: sklo, drevo, osb dosky, plastové boxy. Pri drevených stavbách je vhodné používať – fólie, nátery na predĺženie životnosti

 

2, Korytnačí stôl (menšie druhy) – Otvorená ohrada (veľké druhy)

 • pod pojmom korytnačí stôl si predstavíme priestor z vrchu úplne otvorený, ktorý má v praxi využitie hlavne pri dospelých zvieratách rodu Testudo, ktoré nepotrebujú stálu vysokú relatívnu vlhkosť. Otvorenú ohradu potom však môžeme používať pri veľkých druhoch, ktoré svojou podstatou nepotrebujú udržiavanie stálej vysokej relatívnej vlhkosti – v súkromných chovoch sa používajú hlavne pre veľké africké druhy.
 • Výhody:
  • relatívna možnosť veľkého priestoru korytnačieho stolu – v prípade prístupu aspoň z dvoch strán kvôli udržiavaniu zoohygieny
  • veľká variabilita priestorov
  • najlacnejší obstarávací variant
  • rýchle obstaranie
  • mobilné stavby – ľahko presúvateľné, pri ohradách ľahko demontovateľné a flexibilné
  • celosklené – ľahko dezinfikovateľné, pri opatrnosti dlhá životnosť
 • Nevýhody:
  • ťažšie udržiavanie mikroklímy v otvorených priestoroch – vyššia kolísavosť teplôt, nízka relatívna vlhkosť
  • z praktických dôvodov preto nie je tento spôsob vhodný pre chov mláďat do 2-3 rokov
  • pri nedostatočnom vetraní priestoru a vysokom zalievaní možnosť vzniku plesní v bytovej jednotke
  • drevené stavby – podliehajú vplyvu vlhkosti
  • energeticky náročnejší chov vzhľadom k výraznému úniku tepla do okolitého priestoru
 • ako vhodný materiál sa v týchto prípadoch používa sklo, plast, drevo, osb, v ojedinelých prípadoch debniace tvárnice. Pri drevených stavbách je vhodné používať – fólie, nátery na predĺženie životnosti

 

3, Terárium pre veľké druhy korytnačiek

 • pod týmto pojmom rozumieme pevnú stavbu, svojou podstatou stabilné (stacionárne) vybudované vnútorné terárium pre veľké druhy korytnačiek v mnohých prípadoch priamo napojené na externý výbeh
 • tento typ môžete vidieť hlavne u skúsených, dlhoročných chovateľov
 • Výhody:
  • veľký priestor pre zvieratá
  • možnosť vytvorenia viacerých teplotných zón pri chove viacerých jedincov
  • dobrý prístup pre chovateľa
  • ľahká dezinfikovateľnosť priestoru – obklad a dlažba
  • možnosť vytvorenia prítoku vody a kanalizácie
  • dlhá životnosť
  • možnosť vytvorenia veľkých expozičných plôch – kombinácia fauny a flóry
 • Nevýhody:
  • potreba veľkého voľného priestoru
  • vysoké vstupné náklady
  • dlhšia doba obstarania
  • energetická náročnosť
  • neprenosné
 • ako materiál vieme použiť železobetónovú, murovanú alebo drevenú konštrukciu so vstupnými plastovými dverami a oknami. V prípade drevenej konštrukcie je obklad nutnosťou z dôvodu ochrany materiálu pred pôsobením vlhkosti.