Chov v exteriéri

Exteriérový chov je najprirodzenejší spôsob chovu korytnačiek s využitím prirodzeného slnečného žiarenia. V niektorých publikáciách sa môžeme dočítať napríklad o tom, že pre dospelé zvieratá, ktoré sú v teplých mesiacoch vo výbehu na slnku, nie je prísun UVB v zimných mesiacoch nevyhnutný. S takýmto tvrdením sa dá súhlasiť len za určitých veľmi špecifických podmienok, medzi ktoré patrí hlavne dĺžka pobytu vonku, počet svetelných dní, vek zvieraťa a pod. Aj z tohto dôvodu, že sa ťažko určuje hranica, kedy to je postačujúce a kedy už nie, odporúčame v interiéri vždy používať aj zdroj UVB.

Chov v exteriérových podmienkach sa dá odporučiť aspoň určitú časť roka pre všetky druhy. Rizikovou skupinou bývajú tropické druhy s požiadavkou na vysokú relatívnu vlhkosť. Chovatelia zvyknú pre tento účel budovať systém automatizovaných rozprašovacích trysiek, čím zabezpečujú pravidelné rosenie a udržiavanie vyššej relatívnej vlhkosti. Pre tropické druhy zvyknú bývať rizikové taktiež nočné dlhodobé teploty pod 20 st. C.

Najdôležitejším prvkom pri exteriérových výbehoch je ich poloha. Tomuto faktoru musíme venovať najväčšiu pozornosť. Hlavnou zložkou tohto faktoru je orientácia veľkej časti výbehu smerom na juh, príp. juhozápad, juhovýchod.

Výbeh

Externý výbeh tvorí zmes rôznych tráv a bylín. Zvieratá sa počas tohto obdobia pasú, krmivo majú adlibitne.

Veľkosť priestoru musíme prispôsobiť v rámci osobných podmienok jednotlivým požiadavkám druhu a rýchlosti dorastania nového porastu. Pri nevhodne rozloženej ploche môže prísť k devastácii trávnych porastov a následnej erózii pôdy, samozrejmosťou je v takom prípade každoročná potreba obnovy zelenej hmoty.

Pre európske korytnačky je dôležité zabezpečenie výbehu proti podhrabaniu a prelezeniu. Pre všetky druhy je dôležité zabezpečenie hlavne mláďat proti predátorom pletivom, alebo iným obdobným spôsobom.

Súčasťou každého externého výbehu musí byť okrem slnečnej exponovanej časti aj dostatočne veľké tienisté miesto, kde sa môžu všetky korytnačky v prípade potreby skryť. Na tento účel je vhodné použiť stromy, kríky, okrasné rastliny.

Ďalšou súčasťou výbehu je nádrž na vodu – miska, vymurované brodisko a pod., ktoré korytnačky využívajú hlavne počas veľmi suchých horúcich letných dní.

Súčasťou výbehu môžu byť rôzne úkryty – prirodzené, vytvorené z kameňov, dreva alebo nejakou kombináciou prírodných materiálov a umelé, z ktorých najčastejšie sa používajú drevené búdy. Pre tropické druhy môže mať takáto búda v prípade skleneného, alebo lexanového stropu (alebo aj inej časti) funkciou skleníka, ktorý akumuluje teplo.

Orientácia priestoru – juh, juhovýchod, juhozápad.

Veľký vonkajší exteriérový výbeh

 • vhodný pre všetky druhy
 • európske druhy – chov celoročne vo výbehu
 • energeticky nenáročný chov
 • prirodzený chov
 • veľká členitosť (rozmanitosť) terénu
 • estetický prvok v záhrade
 • variabilita, flexibilita
 • pri jednoduchých výbehoch rýchle a pomerne lacné obstaranie

Skleník

Orientácia –juh, juhovýchod

Vhodný typ chovného priestoru, hlavne pri veľkých druhoch na prechodné (jarné, jesenné) obdobie. V prípade potreby je možné udržiavanie kritickej nočnej teploty dokurovaním.

Lexanový skleník v porovnaní so skleneným

 • má lepšie tepelnoizolačné vlastnosti,
 • pri prípadnom poškodení je menej nebezpečný,
 • je však ľahší a preto ho treba poriadne ukotviť do zeme.

Pre druhy z oblastí rovníka a obratníkov raka a kozorožca je vhodné priame prepojenie externého výbehu so skleníkom, najideálnejšia je trojkombinácia:

 • veľké vnútorné terárium –> skleník – > externý výbeh

Balkónový chov

Ideálna je orientácia balkónu na juh, z dôvodu prísunu prirodzeného slnečného žiarenia. Dôležitým prvkom je podobne ako pri výbehu tieň, na ktorý treba myslieť pri budovaní vonkajších priestorov. Vhodné je použiť väčšie či menšie rastliny zabezpečené proti poškodeniu. Súčasťou musí byť nádoba s vodou, miesto na úkryt, optimálne aj členitý terén. Zvieraťu musíme zamedziť možnosť úniku dostatočnou výškou ohrady a taktiež by malo byť zviera zabezpečené proti predátorom pletivom.

Výhody:

 • vhodný pre menšie druhy do bytových podmienok
 • energeticky nenáročný chov
 • prirodzený chov
 • európske druhy – chov celoročne
 • variabilita, flexibilita

Riziká externých chovných priestorov

So stratou chovaného zvieraťa z akéhokoľvek dôvodu sa každý chovateľ vyrovnáva ťažko, preto je dôležité poznať jednotlivé riziká spojené s chovom v externých priestoroch a snažiť sa zabezpečiť externé priestory tak, aby sme riziká čo najviac eliminovali

Riziká, ktoré môžu ovplyvniť chov v externých priestoroch:

 • rôzni predátori – pes, mačka, hlodavec, dravec a pod.
 • postrek – chemické ošetrovanie priľahlých plôch
 • jedovaté druhy rastliny
 • vyššie riziko zavlečenia nákazy – parazity – kontaminácia prostredia voľne žijúcimi zvieratami
 • útek, krádež