Korytnačka lúčová (Astrochelys radiata)

VIZITKA KORYTNAČKY
Názov: korytnačka lúčová (Astrochelys radiata) 
Výskyt: endemit Madagaskaru, obýva južnú a juhozápadnú časť ostrova, asi 100 km od mesta Toliara 
CITES: CITES I., skupina A 
Zimovanie: NIE 
Rozmery:
 30-40cm (v dospelosti) 
Váha: 16-25kg (v dospelosti) 
Zaujímavosť: Veľmi atraktívny, inteligentný, kontaktný a vzácny druh. Na Slovensku je chov tohto druhu pomerne vzácny a vyskytuje sa skôr u odborne zdatnejších a skúsenejších chovateľov. 

Základné informácie

Korytnačka lúčová (Astrochelys radiata) je druh suchozemskej korytnačky z čeľade korytnačkovité (Testudinidae). Popísal ju George Shaw v roku 1802. Korytnačka lúčová je endemit Madagaskaru, obýva južnú a juhozápadnú časť ostrova, asi 100 km od mesta Toliara a z hľadiska početnosti populácie ju stále zaraďuje medzi najrozšírenejšie suchozemské korytnačky tohto ostrova.

Korytnačky lúčové sú jedným z dvoch druhov rodu Astrochelys. Tou druhou korytnačkou je Astrochelys yniphora, ktorej slovenský názov je korytnačka madagaskarská. 

Korytnačky lúčové sa v dospelosti dorastajú väčších rozmerov, s čím je potrebné počítať pred ich kúpou. Sú zaradené v rámci medzinárodného dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín v prílohe CITES I. Červený zoznam ohrozených druhov (pozn. IUCN Red list) ich radí do kategórie kriticky ohrozené (CR). V súčasnosti má populácia všetkých madagaskarských druhov korytnačiek v prírode klesajúci charakter.

Korytnačky lúčové sú veľmi inteligentné, kontaktné zvieratá, s typickou vysoko nesenou chôdzou. Na Slovensku je chov tohto druhu pomerne vzácny a vyskytuje sa skôr u odborne zdatnejších a skúsenejších chovateľov.

Charakteristika korytnačky lúčovej

Korytnačky lúčové patria medzi najkrajšie suchozemské korytnačky sveta. Slovenský názov dostali podľa žltých slnečných lúčov na čiernom podklade vychádzajúcich zo stredu každého štítka na karapaxe (vrchná časť panciera). Karapax majú vysoko klenutý a nohy dlhšie. Hlava je na hornej strane čierna až hnedočierna, zo spodnej strany žltá. Korytnačka lúčová má extrémne pohyblivé končatiny.

Korytnačku lúčovú si ľudia v mnohých prípadoch zamieňajú s korytnačku hviezdicovou (Geochelone elegans) pôvodom z Indie, ktorá má podobnú farbu panciera. Na rozdiel od korytnačky hviezdicovej však má korytnačka lúčová vyvinutý nuchálny štítok. Ďalším rozdielom je veľkosť, pričom korytnačky lúčové sú väčšie, dorastajú do dĺžky 30 – 40 cm s hmotnosťou až do 25 kg.

Sú to dlhoveké zvieratá, ktoré sa priemerne dožívajú od 60 do 80 rokov. Vo výnimočných prípadoch to môže byť až 100 rokov.

Rozdiel medzi korytnačkou lúčovou a hviezdicovou:

 

Pohlavný dimorfizmus

Rozdiely medzi samcom a samicou korytnačky lúčovej sú nasledovné:

  • Samce bývajú mierne menšie ako samice
  • Samce majú väčší chvost.
  • Samce majú plastrón (spodná časť panciera) výrazne preliačený do vnútra.

Pohlavnú dospelosť dosahujú pomerne neskoro, niektorí autori udávajú, že až vo veku 20 rokov.

Kúpa korytnačky lúčovej – potrebné doklady

Ak ste sa rozhodli pre kúpu tohto druhu korytnačky je dôležité vedieť, že korytnačka lúčová je zákonom chránený živočích a spadá v rámci CITES do prílohy CITES I., skupina A. Chov korytnačiek lúčových je podmienený splnením legislatívnych podmienok, pre chov chránených druhov exemplárov v rámci prílohy CITES I; EÚ A.

K týmto jedincom je potrebné nadobudnúť od predchádzajúceho držiteľa okrem dokladu o nadobudnutí (napr. Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia, príp. kúpna zmluva) aj Žltý CITES (pozn. Povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností), príp. Preukaz o pôvode exemplára (POP), ak bol takýto doklad vystavený. Nadobudnuté zvieratá chovateľ eviduje na druhovej karte.

Tieto exempláre musia byť nezameniteľne označené (do 6 cm veľkosti zvieraťa vytvorením fotografie, od 6 cm nezameniteľným mikročipom).

Korytnačky odporúčame kupovať od overených chovateľov, ktorí ich majú ,,papierovo,, v poriadku, majú dlhoročné skúsenosti a svoje vlastné odchovy. Pri kúpe od nich dostaneme všetky potrebné dokumenty, takisto vám nemajú problém vysvetliť všetky potrebné kroky pri prihlásení na úrad, ukázať chovný pár, celkovo poradiť s chovom pred aj po zakúpení korytnačky.

Ak si teda kúpime korytnačku so všetkými potrebnými dokladmi, vyhneme sa tým pádom možným problémom. Pri kúpe korytnačky zelenkastej bez potrebných papierov (okrem toho, že je to nelegálne) nám hrozí jej zhabanie a pokuta od príslušných úradov.

Chov korytnačky lúčovej

1. CHOV V INTERIÉRI

Korytnačkám lúčovým počas približne 8 mesiacov musíme korytnačkám zabezpečiť dostatočne veľký chovný box. 

Mláďatá:

Mladé jedince chováme v teráriách, príp. nám sa osvedčil spôsob chovu vo zvrchu otvorených nádržiach podobných akváriám. 

Chovnú nádrž rozdeľujeme na suchú otvorenú časť a vlhkú časť, ktorú situujeme do chladnejšieho miesta s možnosťou úkrytu. Ako substrát používame v suchej časti piesok, vo vlhkej časti používame spolu s pieskom mach. Súčasťou nádrže musí byť miska s vodou.

Mláďatá denne niekoľko krát rosíme, čím predchádzame problémom s obličkami a zamedzíme prípadnému úhynu mláďat. Samozrejmosťou je plnohodnotný zdroj UV-B žiarenia a výhrevná lampa v závislosti od veľkosti nádrže a spôsobu vetrania.

Pri simulovaní teplého obdobia by mala byť teplota pod výhrevnou lampou lokálne aj 40ºC. Inak udržujeme teploty v teráriu v rozpätí 25-30ºC. Treba brať ohľad na teplotný gradient a možnosť ochladenia zvieraťa. Nočné teploty nesmú klesnúť pod 15ºC.

Počas troch zimných mesiacov môžeme simulovať najchladnejšie a najsuchšie obdobie v roku, čím môžeme zminimalizovať energetickú aj časovú náročnosť chovu. V zimnom období udržujeme v teráriu, príp. chovnom boxe denné teploty na úrovni cca 22-30 º C, pričom musíme klásť dôraz na minimálne nočné teploty, tie nesmú klesnúť pod 15 º C. 

Dospelé jedince:

Pre dospelé zvieratá je ideálne postaviť dostatočne presvetlené terárium (pozn. ideálne vo forme skleníku, alebo zimnej záhrady). Chovný box pre dospelé jedince by mal byť v rozmeroch 400 x 400 cm. Ako substrát môžeme použiť piesok. Súčasťou terária musí byť plnohodnotný zdroj UV-B žiarenia, lokálny zdroj tepla a miska s vodou. Zvieratá môžeme polievať vodou niekoľko krát týždenne.

Pri simulovaní teplého obdobia by mala byť teplota pod výhrevnou lampou lokálne aj 40ºC. Inak udržujeme teploty v teráriu v rozpätí 25-30ºC. Treba brať ohľad na teplotný gradient a možnosť ochladenia zvieraťa. Nočné teploty nesmú klesnúť pod 15ºC.

Počas troch zimných mesiacov opäť simulujeme najchladnejšie a najsuchšie obdobie v roku. V zimnom období udržujeme v teráriu, príp. chovnom boxe denné teploty na úrovni cca 22-30 º C, pričom musíme klásť dôraz na minimálne nočné teploty, tie nesmú klesnúť pod 15 º C. 

2. CHOV VO VONKAJŠOM VÝBEHU

Chov korytnačiek lúčových vo vonkajšom výbehu realizujeme približne počas 4 mesiacov v roku. Zvieratá môžeme nechať dlhodobo vonku, keď nočné teploty neklesajú dlhodobo pod 15 º C.

Veľkosť vonkajšieho výbehu je individuálna a prispôsobená podmienkam daného chovaného jedinca, príp. skupiny jedincov. Výbeh musíme zabezpečiť proti úniku zvierat primerane veľkými zábranami. Situujeme ho na slnečnú južnú stranu. Súčasťou výbehu by mali byť rôzne stromy a kríky, ako zdroj tieňa a miska s vodou. Mláďatám zabezpečíme dostatočne veľký a vlhký úkryt.

Pokiaľ nemáte k dispozícii chovnú ubikáciu pre chov korytnačiek priamo prepojenú s externým výbehom, odporúčame obohatiť tento výbeh o lexanový, príp. sklenený prístrešok.

V letných mesiacoch teplota v prístrešku môže počas najteplejších dní presahovať 40 º C. Obohatením vonkajšieho výbehu takýmto príbytkom môžeme predĺžiť aj dobu, počas ktorej môžu korytnačky plnohodnotne fungovať v našich podmienkach v externých priestoroch. Korytnačkám takýmto spôsobom doprajete veľký teplotný rozptyl a samé si vedia regulovať, ktorú teplotu vyhľadajú.

Korytnačky rosíme a polievame každý deň, mláďatá môžeme aj niekoľko krát denne.

Do vonkajšieho výbehu umiestnime ako zdroj vápnika sépiovú kosť. 

Potrava korytnačky lúčovej

Pred podaním potravy korytnačke si musíme uvedomiť, že nie všetko čo zožerie, je pre ňu aj vhodné a zdravé. Podávaním nesprávnej potravy dosiahneme rýchle pyramídovanie panciera a neúmerne rýchly rast, čo môže mať za následok ďalšie zdravotné problémy.

Letné obdobie: V letných mesiacoch sú vhodné trávy. Ideálne krmivo sú listy opuncie (vysoký obsah a ideálny pomer Ca:P). Podávame trávy: mätonoh, kostrava, lipnica lúčna, ovsík. Takisto im nezabudneme dopriať kvalitné seno. 

Doplnok stravy je už hocijaká bylina, burina, (púpava, skorocel, bodliaky, pichliače, mlieč, hviezdica a pod), to už nehovoriac o kvetoch ibišteka, púpavy, ďateliny. Toto podávame len občas ako doplnok stravy.

V zimnom období: Pokojne 2 až 3 mesiace iba na sene + slame, absolútne nepotrebujú nič. Hlavne mierny postupný prechod na seno a potom opäť na zelené (aby to nebola nárazová zmena). Ako zelené krmivo môžeme dávať: čínska kapusta, rímsky šalát, čakanka, opuncia, sukulenty, plus trávy, buriny ak nie je sneh.

Ovocie: tu je potrebné vyhýbať sa ovociu a a inej ako listovej zelenine v podstate celoročne.

Doplnenie vápnika. Či v letnom alebo zimnom období dopĺňame korytnačkám vápnik. Umiestnime korytnačkám do terária / výbehu do misky rozdrvené škrupiny z vajca a sépiovú kosť. V prípade, že korytnačkám bude vápnik chýbať, vedia si ho takto doplniť. Navyše, na sépiovej kosti si korytnačka prirodzene obrúsi zobák.

Viac informácií o potrave nájdete v sekcii   POTRAVA  .

Zimovanie

Korytnačky lúčové patria medzi druh korytnačiek, ktorý nehibernuje. Sú aktívne počas celého roka a tomu im musíme prispôsobiť chovné podmienky.

Na záver

Je to prekrásna korytnačka, právom považovaná za jednu z najkrajších suchozemských korytnačiek sveta. Pred jej kúpou si ale musíme uvedomiť, do akých rozmerov v dospelosti dorastá a že je vhodnejšia do chovu pre skúsených chovateľov.

Okrem vysokej kúpnej ceny potrebuje v dospelosti rozmerovo veľké chovné priestory, v ktorých potrebujeme udržiavať správne teploty. To má samozrejme za následok väčšie finančné nároky na chov oproti napríklad európskym korytnačkám. 

Pokiaľ korytnačkám lúčovým dokážeme poskytnúť vhodné chovné podmienky, zabezpečiť potrebný priestor pre život a nerobia nám problém ani väčšie finančné náklady pri kúpe a chove, odvďačí sa nám bezproblémovým chovom.

Korytnačky lúčové sú veľmi inteligentné a kontaktné zvieratá. Pri správnom chove a jej priemernom veku 60-80 rokov je to zviera na celý život. 🙂