Korytnačka hviezdicová (Geochelone elegans)

VIZITKA KORYTNAČKY
Názov: korytnačka hviezdicová (Geochelone elegans) 
Výskyt: Pakistan, India, Srí Lanka 
CITES: 

CITES I., skupina A,

POZOR: od novembra 2019 je zaradená do prílohy I/A, čo znamená, že si treba dať pozor na staršie údaje, kde ešte bola v prílohe II/B. 

 
Zimovanie: NIE 
Rozmery:
 15 – 30cm (v dospelosti) 
Váha: 0,6 – 2,5kg (v dospelosti) 
Zaujímavosť: Veľmi atraktívny a vzácny druh, no obzvlášť náročný na rôzne zmeny.  

Základné informácie

Korytnačka hviezdicová (Geochelone elegans) je druh suchozemskej korytnačky z čeľade korytnačkovité (Testudinidae). Jej výskyt je: Pakistan, India a Srí Lanka. V prirodzenom prostredí obýva veľmi široké spektrum oblastí – trávnaté územia, vlhký listnatý a zmiešaný les, kamenisté stepi, savany, polopúšte.

Korytnačky hviezdicové sa v dospelosti dorastajú menších rozmerov. Sú zaradené v rámci medzinárodného dohovoru o obchode s ohrozenými druhmi živočíchov a rastlín v prílohe CITES I, skupina A, kde boli preradené v novembri r.2019. Do novembra roku 2019 boli zaradené v skupine CITES II., skupina B. 

Korytnačky hviezdicové sú veľmi inteligentné, krásne zvieratá, no na chov náročnejšie. Na Slovensku nie je chov tohto druhu častý a vyskytuje sa skôr u odborne zdatnejších a skúsenejších chovateľov. Nakoľko nie je tak odolná ako iné druhy suchozemských korytnačiek, sú s tým spojené rôzne ochorenia – hlavne dýchacej sústavy. Často pri nepozorovanom a dlhodobom neriešení nastáva úhyn.

Charakteristika korytnačky hviezdicovej

Korytnačky hviezdicové patria medzi jedny z najkrajších suchozemských korytnačiek sveta. Geochelone elegnas má klenutý pancier, ktorý má tmavohnedú až čiernu farbu. Pancier je rozdelený na veľa kuželovitých štítkov, ktoré majú na vrchu žltú škvrnu, z ktorej vedú žlté lúče smerom k okrajom štítkov. Dokáže sa tým pádom dokonale maskovať v lesoch aj na trávnatých plochách.

V domácich chovoch v zajatí bývajú korytnačky hviezdicové často hrboľaté s mylnou domnienkou, že je to jej prirodzený tvar hviezdy.

Korytnačku hviezdicovú si ľudia v mnohých prípadoch zamieňajú s korytnačku lúčovou (Astrochelys radiata) endemitom Madagaskaru, ktorá má podobnú farbu panciera. Korytnačka hviezdicová narozdiel od korytnačky lúčovej nemá vyvinutý nuchálny štítok. Ďalším rozdielom je veľkosť, pričom korytnačky hviezdicové sú podstatne menšie, dorastajú do dĺžky 15-30cm s hmotnosťou do 2,5 kg.

Sú to dlhoveké zvieratá, ktoré sa priemerne dožívajú od 60 do 80 rokov. Vo výnimočných prípadoch to môže byť až 100 rokov.

Rozdiel medzi korytnačkou lúčovou a hviezdicovou:

 

Pohlavný dimorfizmus

Rozdiely medzi samcom a samicou korytnačky hviezdicovej sú nasledovné:

  • Samce bývajú menšie ako samice
  • Samce majú väčší chvost.
  • Samce majú plastrón (spodná časť panciera) mierne preliačený do vnútra.

Pohlavnú dospelosť dosahujú cca v 7-10 roku života. Ovplyvňuje to viacero faktorov a z hľadiska pohlavnej dospelosti plazov je dôležitá primárne veľkosť zvieraťa a nie vek.

Kúpa korytnačky hviezdicovej – potrebné doklady

Ak ste sa rozhodli pre kúpu tohto druhu korytnačky je dôležité vedieť, že korytnačka hviezdicová je zákonom chránený živočích a spadá v rámci CITES do prílohy CITES I., skupina A.

Korytnačka hviezdicová bola preradená v novembri 2019 do prílohy CITES I., skupina A. To znamená, že si treba dať pozor na staršie údaje pred novembrom 2019, kde bola v prílohe CITES II., skupina B a administrácia bola jednoduchšia, nebolo treba čipovať atď…

Momentálne je chov korytnačiek hviezdicových podmienený splnením legislatívnych podmienok, pre chov chránených druhov exemplárov v rámci prílohy CITES I; EÚ A.

K týmto jedincom je potrebné nadobudnúť od predchádzajúceho držiteľa okrem dokladu o nadobudnutí (napr. Písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia, príp. kúpna zmluva) aj Žltý CITES (pozn. Povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností), príp. Preukaz o pôvode exemplára (POP), ak bol takýto doklad vystavený. Nadobudnuté zvieratá chovateľ eviduje na druhovej karte.

Tieto exempláre musia byť nezameniteľne označené (do 6 cm veľkosti zvieraťa vytvorením fotografie, od 6 cm nezameniteľným mikročipom).

Korytnačky odporúčame kupovať od overených chovateľov, ktorí ich majú ,,papierovo,, v poriadku, majú dlhoročné skúsenosti a svoje vlastné odchovy. Pri kúpe od nich dostaneme všetky potrebné dokumenty, takisto vám nemajú problém vysvetliť všetky potrebné kroky pri prihlásení na úrad, ukázať chovný pár, celkovo poradiť s chovom pred aj po zakúpení korytnačky.

Ak si teda kúpime korytnačku so všetkými potrebnými dokladmi, vyhneme sa tým pádom možným problémom. Pri kúpe korytnačky zelenkastej bez potrebných papierov (okrem toho, že je to nelegálne) nám hrozí jej zhabanie a pokuta od príslušných úradov.

Chov korytnačky hviezdicovej

1. CHOV V TERÁRIU

Korytnačky hviezdicové sú jedny z náročnejších druhov. Nie sú tak odolné ako iné druhy. Samozrejme sú s tým spojené rôzne ochorenia – hlavne dýchacej sústavy.

Často pri nepozorovanom a dlhodobom neriešení nastáva úhyn. Počas roka má korytnačka hviezdicová dosť letargický spôsob života (mimo obdobia párenia) a to skôr vplýva na nevšímavosť si prípadných zmien v správaní. Ťažšie sa sledujú zmeny na zvierati čo prirodzene celé dni oddychuje, ako na tom, čo prirodzene celé dni behá.

Preto je určite lepšie chovať ju primárne vo vnútrizamedzí sa rôznym nežiadúcim zmenám – teploty, vlhkosť a pod. avšak nie je to podmienka.

Veľkosť terária musíme prispôsobiť potrebám zvieraťa. Pre skupinu korytnačiek hviezdicových by mala byť veľkosť minimálne o rozmere 200 x 100 x 50 cm. Pri chove v teráriu si treba dávať pozor na problémy so slabším vetraním a vysokou relatívnou vlhkosťou. Takýto nevhodný typ terária spôsobuje dýchacie problémy. 

Teploty v teráriu a osvetlenie – počas 2(3) letných mesiacov udržujeme teplotu v teráriu v rozpätí od 25 do 30 ºC (30 ºC je pod výhrevnou žiarovkou) s vysokými intenzívnymi zrážkami. Pravidelné polievanie slúži ako imitácia obdobia dažďov a monzúnov – a nočné teploty vtedy neklesajú pod 20 ºC. 

Vo zvyšnú dobu udržiavame teploty na úrovni cca 25-35 ºC pod kvalitným UV zdrojom (výbojky). Treba brať ohľad na teplotný gradient a možnosť ochladenia zvieraťa. Prehriatie môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia zvieraťa. Samozrejmosťou pri chove korytnačiek v teráriu musí byť okrem tepelného zdroja, denného svietenia aj zdroj UV-B, ktorý korytnačky potrebujú pre zdravý rast a vývoj a nahradzuje im slnečné žiarenie. Pokiaľ použijeme ako zdroj UV-B kvalitnú výbojku, bude zároveň aj tepelný zdroj.

Pri mláďatách je dobré udržiavať vyššiu vlhkosť v miestach jej nočného oddychu aj mimo obdobia dažďov.

Ako vhodný substrát do terária pri chove korytnačiek hviezdicových použijeme piesok zmiešaný s hlinou.

Veľká plytká miska s vodou je dôležitou súčasťou výbavy terária a korytnačky ju budú často využívať na kúpeľ. Miska nemôže byť moc hlboká, korytnačka sa musí dostať bez problémov do aj von z misky. Pokiaľ je miska hladká alebo glazúrovaná, dáme na spodok pár kamienkov, aby sa korytnačke nešmýkalo a vedela sa dostať von. 

Plochý kameň na potravu. Potravu podávame na plochý kameň, pri jej konzumovaní si budú korytnačky automaticky brúsiť zobák a pazúre.

Úkryt. Úkryt na spanie umiestňujeme do chladnejšej časti terária. Môžeme použiť nádobu, drevený domček, kvetináč a pod.

Dekorácie. Ako dekorácie môžeme zvoliť rastliny, ktoré nie sú jedovaté, ploché kamene, poprípade drevené prekážky, ktoré budú ošetrené proti plesni. Neumiestňujeme ich v blízkosti výhrevnej žiarovky, nakoľko v prípade, že by sa korytnačka prevrátila pod výhrevnú žiarovku a nevedela by sa pretočiť, hrozí jej prehriatie a úhyn. Takisto nedávame do terária malé kamienky, ktoré by mohla korytnačka zožrať.

2. CHOV VO VONKAJŠOM VÝBEHU

Chov korytnačiek hviezdicových vo vonkajšom výbehu môžeme realizujeme približne počas 2-3 najteplejších letných mesiacov v roku. Vzhľadom na ich náročnosť chovu, náchylnosti na prievan pri ofúknutí ako aj možnosti ochorenia dýchacej sústavy je asi vhodnejšie uprednostniť celoročný chov vo vnútri.

Ako ale bolo spomenuté, chov len v interiéri nie je podmienkou. Pri chove vo vonkajšom výbehu im musíme zabezpečiť pravidelné polievanie výbehu ako imitáciu obdobia dažďov a monzúnov – a nočné teploty vonku nemôžu klesnúť pod 20 ºC.

Veľkosť vonkajšieho výbehu je individuálna a prispôsobená podmienkam daného chovaného jedinca, príp. skupiny jedincov.

Výbeh musíme zabezpečiť proti úniku zvierat primerane veľkými zábranami. Situujeme ho na slnečnú južnú stranu. Súčasťou výbehu by mali byť rôzne stromy a kríky, ako zdroj tieňa a miska s vodou. Miska s vodou musí byť dostatočne veľká a plochá a zvieratá ju budú využívať na kúpanie.

Mláďatám zabezpečíme dostatočne veľký a vlhký úkryt. Do vonkajšieho výbehu umiestnime ako zdroj vápnika sépiovú kosť. 

Potrava korytnačky hviezdicovej

Pred podaním potravy korytnačke si musíme uvedomiť, že nie všetko čo zožerie, je pre ňu aj vhodné a zdravé. Podávaním nesprávnej potravy dosiahneme rýchle pyramídovanie panciera a neúmerne rýchly rast, čo môže mať za následok ďalšie zdravotné problémy.

Potrava korytnačky hviezdicovej je podobná africkým druhom (vychádza sa hlavne z toho že žijú na veľmi širokom území od veľmi suchých oblastí po lesy na Srí Lanke). Ideálne je riešiť takú zlatú strednú cestu.

Letné obdobie: V letných mesiacoch sú vhodné trávy. Podávame trávy: mätonoh, kostrava, lipnica lúčna, ovsík. Takisto im nezabudneme dopriať kvalitné seno. 

Ako doplnok stravy pridávame byliny, buriny, (púpava, skorocel, ďatelina, bodliaky, pichliače, mlieč, hviezdica a pod). Kvety ibišteka, púpavy, ďateliny podávame len občas ako doplnok stravy.

V zimnom období: V zimných mesiacoch môžme predkladať okrem čerstvej zelenej potravy aj seno (ak vychádzame so systému, že v lete – obdobie dažďov bude vonku) Ako zelené krmivo môžeme dávať: čínska kapusta, rímsky šalát, čakanka, opuncia, sukulenty, plus trávy, buriny ak nie je sneh.

Ovocie: tu je potrebné vyhýbať sa ovociu a a inej ako listovej zelenine v podstate celoročne.

Doplnenie vápnika. Či v letnom alebo zimnom období dopĺňame korytnačkám vápnik. Umiestnime korytnačkám do terária / výbehu do misky rozdrvené škrupiny z vajca a sépiovú kosť. V prípade, že korytnačkám bude vápnik chýbať, vedia si ho takto doplniť. Navyše, na sépiovej kosti si korytnačka prirodzene obrúsi zobák.

Viac informácií o potrave nájdete v sekcii   POTRAVA  .

Zimovanie

Korytnačky hviezdicové patria medzi druh korytnačiek, ktorý nehibernuje. V zime pri vyššom príjme sena znižuje svoju aktivitu.

Na záver

Je to prekrásna korytnačka, právom považovaná za jednu z najkrajších suchozemských korytnačiek sveta. Pred jej kúpou je ale potrebné naštudovať si potreby zvieraťa, nakoľko je dôležité vytvoriť jej vhodné životné podmienky. Je náchylná na zmeny, stres, prievan a nie je tak odolná ako iné druhy suchozemských korytnačiek, tým pádom je vhodnejšia do chovu pre skúsených chovateľov.

Je to druh vhodnejší na celoročný interný chov, kde mu vieme vytvoriť celoročne vhodné podmienky, v závislosti na obdobie, ktoré mu simulujeme. 

Korytnačka hviezdicová nezimuje, takže potrebujeme udržiavať správne teploty v teráriu počas celého roka. To má samozrejme za následok väčšie finančné nároky na chov oproti napríklad európskym korytnačkám. 

Pokiaľ korytnačkám hviezdicovým  dokážeme toto všetko zabezpečiť, ich chov by sme mohli zvládnuť. Sú to nádherné korytnačky, ktoré pri správnom chove a priemernom veku 60-80 rokov budú zvieratá na celý život. 🙂