Druhy suchozemských korytnačiek

Informácie o najčastejšie chovaných druhoch suchozemských korytnačiek – základné informácie o jednotlivých druhoch, rady a tipy pri chove a veľa ďalšieho. 

Korytnačka zelenkastá

(Testudo hermanni)

Korytnačka žltočierna

(Testudo marginata)

Korytnačka žltohnedá

(Testudo graeca)

Korytnačka stepná

(Testudo horsfieldii)

Korytnačka leopardia

(Stigmochelys pardalis)

Korytnačka uhoľná

(Chelonoidis carbonarius)

Korytnačka lúčová

(Astrochelys radiata)

Korytnačka skalná

(Malacochersus tornieri)

Korytnačka ostrohatá

(Centrochelys sulcata)

Korytnačka hviezdicová

(Geochelone elegans)