deformácia panciera

Čo je to rachitída

Rachitída = krivica a vyskytuje sa aj u suchozemských korytnačiek. Neprejaví sa na korytnačke okamžite, ale až postupom času. Prejavuje sa najčastejšie deformáciou panciera korytnačky. Pancier rastie nepravidelne, takzvane do pyramídy. V začiatkoch rachitídy je pancier trochu hrbolatý (nie je hladký a rovnomerne rastúci) a postupom času pri neliečení sa rachitída prehĺbi a zhoršuje. V extrémnych prípadoch je pancier doslova mäkký, ktorý sa akoby prepadá dovnútra korytnačky.

Rachitída zanechá na korytnačke trvalé a nezvratné zmeny. Pokiaľ sa nebude liečiť, bude sa postupne zhoršovať, až nakoniec zviera uhynie. Rachitída sa nedá úplne vyliečiť, ale dá sa zastaviť. Takto vyliečená korytnačka rastie ďalej, ale zdeformovaný pancier jej už ostane a rastie s ňou. 

Ako vyzerajú korytnačky s rachitídou

Čo rachitídu spôsobuje

Rachitídu spôsobuje viacero faktorov – zlé chovné podmienky, dlhodobo podávaná zlá strava – nedostatok vitamínu D, nedostatok vápnika, nevhodné osvetlenie a chýbajúce UVB žiarenie.

 • Zlé chovné podmienky: Chov korytnačky voľne na podlahe bytu, nevhodný substrát bez potrebnej vlhkosti, ktorá je veľmi potrebná hlavne pri mláďatách. Nevhodný substrát je napríklad: drevené granulované podstielky (kočkolity), štiepky, piliny, len čistý váhový piesok, kukuričná drť a pod.
 • Dlhodobo podávaná zlá strava: Dlhodobo podávame korytnačke nevhodnú stravu ako varené vajíčka, tvaroch, banány, rajčiny, citrusové plody, prípadne mačacie granule, zvyšky z obeda a pod. Pri strave je dôležité uvedomiť si, čo žerie korytnačka vo voľnej prírode podľa jej výskytu. Nie všetko čo korytnačka zožerie je pre ňu zdravé.
 • Nedostatok vápnika: Korytnačka nemá možnosť doplniť si vápnik. Nemá prístup k rozdrveným škrupinám z vajca a k sépiovej kosti.
 • Nevhodné osvetlenie: V teráriu nemáme potrebné osvetlenie. Chýba nám výhrevné osvetlenie, chýba nám UVB osvetlenie – to je veľmi dôležité, nakoľko si vďaka nemu korytnačka vytvára v tele vitamín D. Alebo máme dlhodobo niekoľko rokov to isté UVB osvetlenie, ktoré už po roku nemá skoro žiaden účinok, čiže akoby sme ani UVB nemali. Chýba nám denné osvetlenie alebo ako denné osvetlenie používame LED svetlá, čo je absolútne nevhodné. Použitím nesprávneho osvetlenia máme aj nevhodné teploty v teráriu.

Ako by mala vypadať liečba?

Najskôr je potrebné povedať, že rachitída sa nedá vyliečiť, ale len zastaviť. Pokiaľ sa jedná o mladú korytnačku, vieme to vhodnými chovnými podmienkami aspoň upraviť, aby sa rachitída ďalej nerozširovala. Pokiaľ ide o staršieho jedinca, zdeformovaný pancier je už nezvratný a nikdy už nebude pekne súmerný, hladký a rovnomerne rastúci. Ak je pancier mäkký, správnymi chovnými podmienkami postupne stvrdne. 

Liečba by mala znamenať zabezpečenie vhodných chovných podmienok pre korytnačku. To znamená:

Pokiaľ chováme korytnačku v teráriu alebo korytnačom stole: 

 • zabezpečiť vhodné vybavenie – správna veľkosť terária alebo korytnačieho stola, správny substrát, ktorý udržuje vlhkosť, zabezpečiť jej úkryt (domček), misku na vodu, placatý kameň, kde budeme dávať potravu, vhodné dekorácie (vhodné kamene, rastliny, preliezky a pod.)
 • zabezpečiť správnu vlhkosť
 • zabezpečiť správne osvetlenie s UVB a vhodné teploty
 • zabezpečiť vhodnú a zdravú stravu
 • zabezpečiť prísun vápnika

Pokiaľ chovám korytnačku vo vonkajšom výbehu:

 • výbeh musí byť správne umiestnený – malo by naň svietiť slnko čo najväčšiu časť dňa
 • výbeh musíme správne vybaviť – správne ohradenie a zabezpečenie výbehu pred podhrabaním, zabezpečiť im drevený domček (búdu) bez podlahy, ktorý vystelieme senom, zabezpečiť vo výbehu tienisté miesta, čo okrem rôznych úkrytov dosiahneme aj výsadbou nejedovatých rastlín a kríkov, pod ktorými sa bude držať vlhko a chlad. Tým zabezpečíme teplotné rozdiely vo výbehu. Zabezpečiť dostatočne veľkú misku s vodou na pitie aj kúpanie. Zabezpečiť vo výbehu rôzne úkryty, preliezky, kopčeky.
 • zabezpečiť vhodnú a zdravú stravu
 • zabezpečiť prísun vápnika
 • UV žiarenie zo slnka – vo vonkajšom výbehu korytnačky získavajú UVB zo slnka, čo je najvhodnejšia variatna
 • zimovať korytnačku – pokiaľ sa jedná o druh korytnačky čo sa zimuje

Podrobnejšie informácie ako by mali byť správne vybavené terária a vonkajšie výbehy, nájdete na odkazoch nižšie.

Scroll Up